Rda pro draslík

Draslík je považován za hlavní minerál, stejně jako elektrolyt. Přísná kontrola koncentrace draslíku uvnitř i vně buněk je nutná k udržení homeostázy. Draslík hraje zásadní roli při udržování rovnováhy tekutin a elektrolytů, přenosu nervových impulzů, srdeční funkce a kontrakce kosterního a hladkého svalu. Draslík je výživným prostředkem, protože nedávný výzkum ukázal, že průměrný příjem draslíku u dospělých v USA je nižší než doporučené množství.

Adekvátní příjem draslíku

Doporučení pro draslík jsou definována v referenčních příjmech stravy DRI. DRI jsou soubor referenčních hodnot živin, které se používají k plánování a hodnocení stravy zdravých lidí. DRI zahrnují doporučené dietní dávky, RDA, odhadované průměrné požadavky, EAR, dostatečné příjmy, AI a přípustné horní úrovně příjmu, UL. Pokud chybí dostatečné vědecké důkazy k určení EAR, nemůže být ADR stanoveno, jak je tomu v případě S draslíkem. Místo toho byla zřízena Výborem pro výživu a výživu Ústavu lékařství. AI představuje průměrné denní množství živin předpokládané pro zajištění nutriční přiměřenosti u populace zdravých jedinců. U zdravých dospělých je hodnota AI pro draslík stanovena na 4 700 mg / den, jelikož bylo zjištěno, že příjem na této úrovni snižuje citlivost na slaniny u citlivých populací, snižuje krevní tlak a snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů. Děti a ženy, které kojí, mají různá doporučení pro draslík. Pokud vám bylo doporučeno omezit příjem draslíku lékařem, tento AI se na vás nevztahuje.

Potraviny bohaté na draslík

Při konzumaci stravy bohaté na čerstvé ovoce a zeleninu byste měli splňovat AI pro draslík. Ovoce a zelenina bohaté na draslík zahrnují pečené brambory s kůží, banány, sušené švestky a švestkovou šťávu, vařený špenát, rozinky, rajčata a squash. Mezi další potraviny s vysokým obsahem draslíku patří melasa, slunečnicová semena, jogurt, škeble a mandle. Předbalené a zpracované potraviny by měly být omezeny, protože obecně nejsou dobrými zdroji draslíku. Typicky jsou vysoce zpracované potraviny vyšší v sodíku a draslíku nižší, a proto mohou zvýšit riziko onemocnění.

Význam draslíku v prevenci onemocnění

U dospělých byla stanovena hodnota AI ve výši 4700 mg / den, aby podpořila stravu bohatou na draslík, protože se zjistilo, že vyšší příjem draslíku je spojen se zvýšenou hustotou kostí, nižším krevním tlakem a snížením rizika cévní mozkové příhody a symptomatických ledvinových kamenů. Nízká koncentrace draslíku hraje také roli ve vývoji vysokého krevního tlaku.

Toxicita draslíku a použití doplňku

Toxicita draslíku nebo zvýšená koncentrace draslíku v krvi je známá jako hyperkalémie. Pokud příjem draslíku překračuje schopnost ledvin eliminovat, může dojít k toxicitě. Nebylo stanoveno žádné množství UL pro příjem draslíku, protože toxicita draslíku se obvykle nevyskytuje při příjmu potravy. Použití doplňků draslíku však představuje potenciální riziko toxicity. Příznaky toxicity zahrnují průjem a podráždění žaludku při nízkých dávkách a brnění rukou a nohou, svalová slabost a srdeční arytmie ve vyšších dávkách. Potravinové doplňky stravy obvykle nejsou nutné, vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu by měla poskytnout všechny Potřebný draslík. Pokud však zvažujete doplnění, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete používat doplňky draslíku.